top of page

Çalıştay kapsamında düzenlenecek olan çalışma grupları; 1 moderatör ve 10 katılımcı eşliğinde 1.5 saatlik bir süre diliminde, belirlenen konular üzerinde katılımcıların deneyimlerini paylaşacağı ve alanda yaşanan sorunlara çözüm yolu arayacakları bir platform sağlamayı hedeflemektedir.

Çalışma gruplarına ilişkin oturumlar zoom ortamından yapılacak ve paylaşımları kolaylaştırmak için diğer katılımcılara kapalı olarak gerçekleştirilecektir. Oturumlar kaydedilecek, raportörler tarafından metne dönüştürülecek ve çalıştay raporuna eklenmek üzere düzenlenecektir.

Çalışma grupları, konular gereği, uygulama alanında belirli oranda deneyime sahip olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsamaktadır. Bu bağlamda katılımcılar, çalışma katılım formlarını dolduran adaylar arasından rastgele bir seçimle oluşturulacaktır.

Oturumlar aynı anda paralel olarak gerçekleştirileceğinden aşağıdaki konularda oluşturulacak çalışma gruplarından yalnızca birine katılım gerçekleştirilebilir. Çalışma gruplarına katılım ücretsizdir.

Saygılarımızla,

TPD SEPB

 

Çalışma Grubu 1 -Uygulamalı Spor Psikolojisinde Etik ve Karşılaşılan Problemler

 

Çalışma Grubu 2- Uygulamalı Spor Psikolojisinde Süpervizyon Süreçleri

bottom of page